Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XXIII Lubelskie Spotkania Naukowe

map-marker Lublin

calendar3 25 - 27 maja 2023 r.

 

Zgłaszanie udziału i opłaty rejestracyjne

 

Obrady naukowe w czwartek i piątek 25 oraz 26 maja 2023 r. przeznaczone są dla przedstawicieli zawodów medycznych, osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami farmaceutycznymi. Możliwy jest również udział psychologów klinicznych i psychoterapeutów w warsztatach i elementach programu naukowego nie obejmujących promocji leków wydawanych na recepty.

W obradach naukowych w sobotę 27 maja 2023 r. możliwy jest dodatkowo udział studentów i profesjonalistów ochrony zdrowia. W tym dniu nie odbywa się wystawa firm medycznych jak również nie są realizowane sesje i wykłady sponsorowane promujące produkty Rx.

Osoby nie będące lekarzami będą posiadać wyróżniające się identyfikatory.

Konferencja będzie realizowana wyłącznie w formule tradycyjnego spotkania.

W zależności od obostrzeń epidemicznych, jakie będą obowiązywały w dniach konferencji, liczba uczestników w obiekcie konferencyjnym może być limitowana, jak również mogą być wprowadzone dodatkowe zasady bezpieczeństwa np. wymóg posiadania aktualnego certyfikatu COVID, wypełnienia oświadczenia epidemicznego itp.

 
Wysokość opłat rejestracyjnych dla uczestników konferencji. Kwota brutto, zawiera podatek VAT.

 

data wpłaty

 

OPŁATA PROMOCYJNA

do dnia 15 marca 2023

OPŁATA STANDARDOWA

od dnia 16 marca do dnia 10 maja 2023

OPŁATA PÓŹNA

od dnia 11 maja 2023

Uczestnicy

550 zł

600 zł

650 zł

Doktoranci oraz członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia Naukowego na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

475 zł

500 zł

525 zł

Psycholodzy kliniczni i psychoterapeuci -  udział w warsztatach oraz sesjach naukowych, nie obejmuje elementów  promocyjnych firm farmaceutycznych (sesji i  wykładów sponsorowanych, stoisk wystawowych  firm prowadzących sprzedaż leków na recepty)

500 zł

(250 zł udział jednodniowy)

525 zł

(300 zł udział jednodniowy)

Inni profesjonaliści ochrony zdrowia (udział tylko w sobotę 27 maja 2023 r.)

50 zł

60 zł

Studenci (udział tylko w sobotę 27 maja 2023 r.)

30 zł

40 zł

 

Opłata rejestracyjna dla lekarzy uprawnia do:

  • udziału w obradach naukowych, sesjach firmowych i warsztatach w dniach 25 - 27 maja 2023 r. oraz wstępu na teren wystawy firm w czwartek i piątek 26 i 26 maja 2023 r.
  • otrzymania książeczki z programem konferencji, identyfikatora, torby konferencyjnej
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem w czasie konferencji

Lekarze uczestniczący w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Opłata rejestracyjna dla psychologów klinicznych i psychoterapeutów uprawnia do:

  • udziału w warsztatach i elementach programu naukowego nie obejmujących promocji leków wydawanych na recepty
  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora, torby konferencyjnej
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Opłata rejestracyjna dla studentów i innych profesjonalistów ochrony zdrowia uprawnia do:

  • udziału w obradach naukowych w sobotę 27 maja 2023 r.
  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora, torby konferencyjnej
  • korzystania z serwisu kawowego w sobotę 27 maja 2023 r.

Osoby towarzyszące zarejestrowanych uczestników konferencji mogą korzystać z wyżywienia w cenie 450 zł brutto. Osoby towarzyszące nIe są uprawnione do uczestnictwa w obradach naukowych, jak również wejścia na teren wystawy firm medycznych.


Aby wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia online.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w konferencji jest dokonanie pełnej wymaganej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Istnieje możliwość skorzystania z tzw. szybkich przelewów w czasie wysyłania formularza rejestracyjnego lub wysłanie tradycyjnego przelewu.

Opłaty za uczestnictwo tradycyjnym przelewem prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta:      PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:          Santander Bank Polska S.A.
numer konta:           75 1910 1048 2305 0063 2357 0010

 


Miejsce obrad / zakwaterowanie w hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto
 

Konferencja będzie odbywała się w hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Al. Solidarności 7, 20-841 Lublin.

Hotel sprzedaje pokoje dla uczestników konferencji w terminie 25 / 26 / 27 maja 2023 r. w specjalnych cenach. Przy rezerwacji proszę powołać się na nazwę konferencji "Lubelskie Spotkania Naukowe". Liczba pokoi jest ograniczona. Preferowany jest kontakt mailowy: HA9V0-SL2@accor.com

Proponowane przez hotel ceny pokoi:

Pokój 1 osobowy ze śniadaniem - 350 zł brutto

Pokój 2 osobowy ze śniadaniem - 395 zł brutto

Pokoje w specjalnych cenach dla uczestników konferencji będą sprzedawane do wyczerpania puli, nie dłużej jednak niż do końca marca 2023 r.

Parking podziemny jest dodatkowo płatny. Parking naziemny bez opłat.

Dodatkowych informacji udziela pani Paulina Pukaluk-Rosół - Kierownik Działu Sprzedaży Ibis Styles Lublin Stare Miasto, tel. (81) 479 18 13, GSM 690 898 828