Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XXIII Lubelskie Spotkania Naukowe

map-marker Lublin

calendar3 25 - 27 maja 2023 r.

 

Patronat Honorowy

 

 

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. n.med. Wojciech Załuska

 

Współpraca i patronat naukowy

 

Lubelskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie

Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

 

Komitet Naukowy Lubelskich Spotkań Naukowych

Przewodnicząca

Hanna Karakuła-Juchnowicz

Członkowie

Anna Bielańska, Andrzej Cechnicki, Andrzej Czernikiewicz, Andrzej Depko, Ewelina Drzał, Michał Dzikowski, Bartosz Grabski, Anna Grzywa, Maria Gutowska-Ibbs, Adriana Iturbide, Małgorzata Janas-Kozik, Dariusz Juchnowicz, Marta Kaczyńska-Haładyj, Paweł Krukow, Marek Krzystanek, Jolanta Kucharska-Mazur, Marian Macander, Aleksandra Madejska Soltani, Agata Makarewicz, Vadym Mangubi, Halina Marmurowska-Michałowska, Jolanta Masiak, Marek Masiak , Justyna Morylowska-Topolska, Anna Mosiołek,Anna Pańczak, Agnieszka Permoda-Pachuta, Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Tadeusz Pietras, Małgorzata Pudlo, Robert Pudlo, Joanna Róg, Marzena Samardakiewicz, Janusz Sauermann, Ryszard Sitarz, Kasper Sipowicz, Kamilia Soltani, Tomasz Szafrański, Agata Szulc, Napoleon Waszkiewicz

 

Komitet Organizacyjny Lubelskich Spotkań Naukowych

Przewodnicząca

Justyna Morylowska-Topolska

Członkowie

Jolanta Masiak, Aldona Stodulska-Blaszke, Agata Makarewicz, Marek Domański, Piotr Dreher, Ewelina Drzał, Justyna Szymańska-Piekarczyk, Piotr Hałajko, Marcin Łata, Ryszard Sitarz, Natalia Tekely-Ostasz, Joanna Izbicka

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji: Agnieszka Banaszek, Kaja Karakuła, Karol Kasprzak, Maria Kozłowska, Zuzanna Wingralek

 

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie
ul. Głuska 1, 20-439 Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

 

Organizator / Biuro Organizacyjne