Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XXII Lubelskie Spotkania Naukowe

map-marker Lublin

calendar3 29 września - 1 października 2022 r.

 

Program

 

Pragniemy Państwa poinformować, że specjalnym Gościem tegorocznych Lubelskich Spotkań Naukowych będzie Profesor JOEL SWENDSEN, który wygłosi wykład pt. The mobile technology revolution in clinical research and treatment: What benefits, what risks?

Profesor Joel Swendsen jest Dyrektorem Badawczym w obrębie Narodowego Centrum Naukowego (CNRS) przy Uniwersytecie Bordeaux we Francji oraz pracownikiem École pratique des hautes études w Paryżu. Jest międzynarodowym autorytetem w zakresie badań nad różnymi formami zaburzeń psychicznych i neurologicznych z zastosowaniem cyfrowych technik mobilnych i integrowaniem danych pochodzących z zastosowania tych technik z wynikami neuroobrazowania oraz oceny klinicznej i poznawczej.

Dorobek Profesora obejmuje blisko 200 pełnotekstowych artykułów opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz kilkanaście tysięcy cytowań. Pracę naukową profesor Swendsen łączy z rozwojem nowych metod diagnostycznych uwzględniających wykorzystanie nowych technologii oraz kontekst środowiska funkcjonowania pacjentów.

https://www.bordeaux-neurocampus.fr/en/staff/joel-swendsen/

 

Ramowy program konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto

20-841 Lublin, Al. Solidarności 7

 

Czwartek, 29 września 2022 r.

 

Przyjazd i rejestracja uczestników

10.00 – 11.10 Otwarcie konferencji

Powitanie, dwa wykłady inauguracyjne z zakresu medycyny

11.25 – 13.05 Sesja I. Zaburzenia afektywne

W ramach sesji wykłady naukowe, wykład sponsorowany oraz dyskusja

13.05 – 13.20 Przerwa na kawę
13.20 – 15.00 Sesja II. Uzależnienia

W ramach sesji wykłady naukowe, wykład sponsorowany oraz dyskusja

15.00 – 16.00 Obiad
16.00 – 17.10 Sesja III. Sesja międzynarodowa

W ramach sesji wykłady naukowe, wykład sponsorowany oraz dyskusja

17.10 – 17.25 Przerwa na kawę
17.25 – 18.35 Sesja IV. Współczesne zagrożenia zdrowia psychicznego

W ramach sesji wykłady naukowe oraz dyskusja

Równolegle do obrad mogą być organizowane warsztaty.

 

Piątek, 30 września 2022 r.

 
9.00 – 11.00 Sesja V. Wyzwania psychiatrii

W ramach sesji wykłady naukowe, wykład sponsorowany oraz dyskusja

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.55 Sesja VI. Schizofrenia

W ramach sesji wykłady naukowe, wykład sponsorowany oraz dyskusja

12.55 – 13.10 Przerwa na kawę
13.10 – 14.50 Sesja VII. Psychiatria dzieci i młodzieży

W ramach sesji wykłady naukowe, wykład sponsorowany oraz dyskusja

14.50 – 15.50 Obiad
15.50 – 17.00 Sesja VIII. Sesja seksuologiczna

W ramach sesji wykłady naukowe oraz dyskusja

19.00 - 21.00 Kolacja

Równolegle do obrad mogą być organizowane warsztaty.

 

Sobota, 1 października 2022 r.

9.00 – 10.00 Sesja studencka
10.00 – 11.00 Sesja doniesień oryginalnych
11.00 – 12.00 Sesja posterowa
12.00 – 12.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Równolegle do obrad mogą być organizowane warsztaty.

 

 

 

 

Nazwy firm sponsorujących zostaną uzupełnione po podpisaniu umów sponsorskich.