Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XXIII Lubelskie Spotkania Naukowe

map-marker Lublin

calendar3 25 - 27 maja 2023 r.

 

Zgłaszanie streszczeń oryginalnych doniesień oraz wykładów i warsztatów

Termin nadsyłania streszczeń oryginalnych prac przez młodych lekarzy, rezydentów i studentów minął 15 maja 2023 r. Zaakceptowane doniesienia zostaną przedstawione w formie krótkich prezentacji w sobotę 27 maja 2027 r. Treść nadesłanych streszczeń można przeczytać klikając na tytuł prezentacji w programie naukowym konferencji (https://lsn.org.pl/program)

Zachęcamy zaproszonych wykładowców do nadsyłania streszczeń swoich wykładów lub warsztatów do Biura Organizacyjnego. Zostaną one opublikowane na stronie konferencji, uczestnicy będą mieli do nich dostęp po kliknięciu na link przy tytule wykładu lub warsztatu.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń na adres: kongres@skolamed.pl w mailu z tytułem: streszczenie wykładu / warsztatu - Lubelskie Spotkania Naukowe oraz nazwiskiem autora.