Strona archiwalna - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XXII Lubelskie Spotkania Naukowe

map-marker Lublin

calendar3 29 września - 1 października 2022 r.

 

Strona archiwalna

XXII Lubelskie Spotkania Naukowe

29.09 - 1.10.2022 r.

 

Szczegółowy program konferencji LSN 2022

 

Hotel Ibis Styles Lublin Stare Miasto

20-841 Lublin, Al. Solidarności 7

 

Plik z programem w formacie pdf do pobrania
 
Obrady naukowe odbywają się w sali konferencyjnej Dąb (centrum konferencyjne, I piętro)

 

Zachęcamy zaproszonych wykładowców do nadsyłania streszczeń swoich wykładów lub warsztatów do Biura Organizacyjnego (kongres@skolamed.pl). Zostaną one opublikowane na stronie konferencji; uczestnicy będą mogli je otworzyć i przeczytać (format pdf) po kliknięciu na link przy tytule wykładu lub warsztatu.

 

Czwartek, 29 września 2022 r.

 

Przyjazd i rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, prof. dr hab. n. med. Marek Masiak, dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska,  dr hab. n. med. Jolanta Masiak, prof. UM Lublin, dr n. med. Piotr Dreher, dr n. med. Agata Makarewicz

 

10.20 – 12.00 Sesja I. Zaburzenia afektywne

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak, prof. dr hab. n. med. Halina Marmurowska-Michałowska

 1. Czy depresja ma płeć? - prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek (20 min.)
 2. Depresja naturalna - prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz (20 min.)
 3. Alternatywne metody leczenia w psychiatrii biologicznej. Ketamina nie tylko w depresji lekoopornej - dr hab. n. med. Agnieszka Permoda-Pachuta (20 min.)
 4. Kosmetologia psychiatryczna i sztuka życia - w poszukiwaniu zdrowia i szczęścia - prof. dr hab. n. med. Marek Krzystanek (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę Krka
 5. Dyskusja (10 min.)
 
12.00 – 12.15 Przerwa na kawę
 
12.15 – 13.45 Sesja II. Psychiatria dzieci i młodzieży

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, dr n. med. Agata Makarewicz

 1. Trudności diagnostyczne spektrum dwubiegunowego u dzieci i młodzieży - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (20 min.)
 2. Dysforia i niezgodność płciowa – refleksje ostatniej dekady – perspektywa osobista - dr n. med. Bartosz Grabski (20 min.)
 3. Poczucie samotności rodziców dzieci z ASD - dr n. hum. Kasper Sipowicz, Bartłomiej Bąk (20 min.)
 4. Pacjentka borderline a dokumentacja medyczna - dr hab. n. med. Anna Mosiołek (20 min.)
 5. Centrum Pomocy Dzieciom jako forma wspierania ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży krzywdzonych - Marta Szczodrak - Członek Zarządu Fundacji Sempre a Frente (5 min.)
 6. Dyskusja (5 min.)
 
13.45 – 14.35 Obiad
 
14.35 – 15.55 Sesja III. Schizofrenia

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prof. dr hab. n. med. Janusz Perzyński

 1. I epizod schizofrenii - o czym powinniśmy pamiętać - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę Angelini
 2. Schizofrenia z objawami negatywnymi - czy remisja funkcjonalna jest możliwa - prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec (30 min.)
  Wykład pod patronatem firmy Gedeon Richter
 3. Wpływ wybranych leków na insulinooporność komórek preadipocytowych - prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, Karol Górski (20 min.)
 4. Dyskusja (10 min.)
 
15.55 – 16.10 Przerwa na kawę
 
16.10 – 17.30 Sesja IV. Co psychiatra powinien wiedzieć na temat …

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa, Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras

 1. Zespół bezdechu sennego - prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz (30 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę Bausch Health
 2. Zespół policystycznych jajników - prof. dr hab. n med. Sławomir Woźniak (20 min.)
 3. Choroby przytarczyc - prof. dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak (20 min.)
 4. Dyskusja (10 min.)

 

 

Równolegle do obrad naukowych organizowane będą warsztaty w sali Skarb (centrum konferencyjne hotelu, I piętro).
 
11.15 - 12.15 Warsztat I.

Test Rorschacha – użyteczne narzędzie wspomagające proces diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych - dr n. hum. Anna Hunca-Bednarska (link do streszczenia w pdf)

 
15.00 – 16.00 Warsztat II.

Wczesna diagnoza autyzmu dziecięcego. Robot zoomorficzny Królik Brian w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Dr hab. n. med. Kinga Szymona, dr inż. Marcin Maciejewski, mgr inż. Konrad Niderla, mgr inż. Robert Karpiński, mgr psych. Barbara Szymona (link do streszczenia w formacie pdf)

 

 

Piątek, 30 września 2022 r.

 

9.00 – 10.30 Sesja V. Sesja psychologiczno-psychoterapeutyczna

Przewodniczą: dr hab. n. med. Jolanta Masiak, prof. UM Lublin, dr n. med. Aneta Perzyńska-Starkiewicz

 1. Specyfika PTSD w związku z doświadczaniem działań wojennych - dr hab. n. med. Jolanta Masiak, prof. UM Lublin (20 min.)
 2. Psychiatryczno-psychologiczne problemy uczestników wypadków lotniczych - dr n. med. Marian Macander (20 min.)
 3. Wydłużone moratorium psychospołeczne jako źródło problemów emocjonalnych młodych dorosłych - prof. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz (20 min.)
 4. Nowości w psychoterapii schizofrenii - dr n. med. Tomasz Szafrański (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)
 
10.30 – 9.45 Przerwa na kawę
 
10.45 – 11.35 Sesja VI. Aspekty prawne w psychiatrii

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Robert Pudlo, dr n. med. Marek Domański

 1. Stosowanie leków poza wskazaniami – off-label oczami lekarza i prawnika - dr hab. n. med. Agnieszka Permoda-Pachuta, dr n. hum. Maria Gutowska-Ibbs (20 min.)
 2. Czy istnieje jeszcze tajemnica lekarska? - prof. dr hab. n. med. Robert Pudlo (20 min.)
 3. Dyskusja (10 min.)
 
11.35 – 11.50 Przerwa na kawę
 
11.50 – 13.20 Sesja VII. Jakie zmiany niesie ze sobą długo oczekiwana ICD-11?

Przewodniczą: dr hab. n. med. Paweł Krukow, dr n. med. Dariusz Juchnowicz

 1. Zaburzenia osobowości - dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska (20 min.)
 2. Zaburzenia afektywne i zaburzenia psychotyczne - dr n. med. Dariusz Juchnowicz (20 min.)
 3. Zaburzenia otępienne - dr hab. n. med. Paweł Krukow (20 min.)
 4. Dzieci i młodzież - dr n. med. Agata Makarewicz (20 min.)
 5. Dyskusja (10 min.)
 
13.20 – 13.35 Przerwa na kawę
 
13.35 – 14.55 Sesja VIII. Wyzwania psychiatrii – część I

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur, dr n. med. Ewa Stelmach

 1. Depresja w wieku podeszłym jako współczesne wyzwania w starzejącym się społeczeństwie - prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz (30 min.)
  Wykład sponsorowany przez firmę Lundbeck
 2. Zespół serotoninowy - niedoceniane zagrożenie leczenia depresji - dr n. med. Grzegorz Opielak (20 min.)
 3. Wirtualna empatia: neuropoznawcze badania nad problematycznym korzystaniem z mediów społecznościowych – mgr Natalia Kopiś-Posiej (20 min.)
 4. Dyskusja (10 min.)
 
14.55 – 15.55 Obiad
 
15.55 – 16.25 Wykład gościa zagranicznego

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Hanna Karakula-Juchnowicz, dr hab. n. med. Paweł Krukow

Human rights and neuroscience: perspectives on new technologies - dr Adriana Iturbide Beltrán, Meksyk (30 min.)

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía | INNN · Clinical Laboratory of Neurodegenerative Diseases, Hospital San Angel Inn

 

 
16.25 – 17.35 Sesja IX. Wyzwania psychiatrii – część II

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki, prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

 1. Nowe role pacjentów wyzwaniem dla psychiatrów i psychiatrii - prof. dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki (20 min.)
 2. Krótka historia myślenia o uzależnieniach - prof. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur (20 min.)
 3. Personalizacja leczenia w psychiatrii – science czy science-fiction? - prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz (20 min.)
 4. Dyskusja (10 min.)
 
17.35 – 17.45 Przerwa na kawę
 
17.45 – 18.55 Sesja X. Sesja seksuologiczna. Uzależnienia i seks

Przewodniczą: dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke, dr n. med. Sławomir Jakima

 1. Osobowość a uzależnienia - dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke (20 min.)
 2. Problemy seksualne w okresie abstynencji alkoholowej - lek. Piotr Frończuk (20 min.)
 3. Problemy seksualne w uzależnieniu od narkotyków - dr n. med. Sławomir Jakima (20 min.)
 4. Dyskusja (10 min.)
 
19.00 Kolacja

 

Równolegle do obrad naukowych organizowane będą warsztaty w sali Skarb (centrum konferencyjne hotelu, I piętro)
 
9.00 - 10.00 Warsztat III.

Jak radzić sobie z samookaleczającymi się pacjentami? - lek. Ewelina Drzał, mgr Paweł Szewczyk

 
11.00 – 12.30 Warsztat IV.

Grupa Balinta jako profilaktyka wypalenia zawodowego - B. Prezes Towarzystwa Balintowskiego mgr psych. Andrzej Mielecki (link do streszczenia w pdf)

 
16.00 – 17.00 Warsztat V.

Trening metapoznawczy jako forma wspomagająca terapię depresji - dr n. społ. Natalia Kajka

 

 

Sobota, 1 października 2022 r.

 

9.00 – 10.40 Sesja studencka

Przewodniczą: dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska, dr n. med. Dariusz Juchnowicz

Wystąpienia po 10 minut

 1. Agnieszka Brzezińska*, Weronika Perczyńska, Justyna Nowaczek Katarzyna Nowak, Zuzanna Rząd, Aleksandra Fitowska, Michał Karakuła, Joanna Róg
  Czy istnieją biologiczne predyktory rozwoju zaburzeń nastroju? (zobacz streszczenie w pdf)
 2. Zuzanna Wingralek*, Agnieszka Banaszek, Adrian Giermasiński, Konrad Goliszek, Paulina Wróbel-Knybel, Joanna Róg, Hanna Karakuła-Juchnowicz
  Złapani w sidła portali streamingowych - analiza występowania zjawiska binge-watching oraz zespołu wrednego świata wśród studentów (zobacz streszczenie w pdf)
 3. Kaja Karakuła*, Ryszard Sitarz, Alicja Forma, Jacek Baj, Dariusz Juchnowicz, Jacek Bogucki, Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Michael L. Tee, Cherica A. Tee, Josefina T. Ly-Uson, Md. Saiful Islam, Md. Tajuddin Sikder, Ahmed Hashem El-Monshed , Ahmed Loutfy, Muhammad Fazal Hussain Qureshi, Munib Abbas, Shafaq Taseen, Mahira Lakhani, Saikarthik Jayakumar, Saraswathi Ilango, Senthil Kumar K, Ángel A. Ruiz-Chow, Adriana Iturbide, David D. González- Mille, Hanna Karakuła-Juchnowicz
  Studenci medycyny bardziej odporni na stres związany z pandemią  COVID-19 niż studenci innych kierunków studiów? – wyniki międzynarodowego badania ankietowego (zobacz streszczenie w pdf)
 4. Agnieszka Banaszek*, Dariusz Juchnowicz, Zuzanna Wingrałek, Hanna Karakuła-Juchnowicz
  Czy naltrekson stanie się przełomem w terapii niesamobójczych samouszkodzeń? (zobacz streszczenie w pdf)
 5. Katarzyna Chawrylak*, Paulina Drożak, Agata Bura, Piotr Ziemecki
  Anksjolityczny potencjał kannabinoidów (zobacz streszczenie w pdf)
 6. Arkadiusz Grunwald*, Jakub Klas, Natalia Kluz, Aleksandra Grzywacz,  Katarzyna Kulszo, Mikołaj Makaryczew, Marzena Samardakiewicz
  Stan zdrowia psychicznego nieletnich uchodźców - przegląd literatury (zobacz streszczenie w pdf)
 7. Agata Makarewicz, Klaudia Kister*, Jakub Tarkowski, Jakub Laskowski
  Zastosowanie sztucznej inteligencji w ocenie ryzyka samobójczego (zobacz streszczenie w pdf)
 8. Weronika Perczyńska*, Justyna Nowaczek, Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Nowak, Joanna Róg
  Czy biomarkery stresu  zawarte w ślinie mogą być predykatorem zaburzeń nastroju? - protokół badania (zobacz streszczenie w pdf)
 9. Maria Kozłowska*, Kaja Karakuła, Karolina Iwanicka, Jasmin Naderi
  Czy e-papierosy są rzeczywiście bezpieczniejsze od papierosów tradycyjnych? Badanie oceniające wpływ papierosów i e-papierosów na wybrane markery stresu oksydacyjnego i stan zdrowia psychicznego studentów uczelni wyższych - protokół badania (zobacz streszczenie w pdf)

 

10.40 – 12.00 Sesja doniesień zjazdowych

Przewodniczą: dr n. med. Joanna Róg, dr n. med. Michał Dzikowski

Wystąpienia po 10 minut

 1. Łukasz Łobejko*, Joanna Róg, Hanna Karakuła-Juchnowicz
  Stężenia wybranych pierwiastków (selenu, arsenu i cynku) we krwi pełnej pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w porównaniu do zdrowych ochotników z grupy kontrolnej (zobacz streszczenie w pdf)
 2. Ryszard Sitarz*, Kaja Karakuła, Alicja Forma, Jacek Baj, Dariusz Juchnowicz, Jacek Bogucki, Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Michael L. Tee, Cherica A. Tee, Josefina T. Ly-Uson, Md. Saiful Islam, Md. Tajuddin Sikder, Ahmed Hashem El-Monshed , Ahmed Loutfy, Muhammad Fazal Hussain Qureshi, Munib Abbas, Shafaq Taseen, Mahira Lakhani, Saikarthik Jayakumar, Saraswathi Ilango, Senthil Kumar K, Ángel A. Ruiz-Chow, Adriana Iturbide, David D. González- Mille, Hanna Karakuła – Juchnowicz
  Czynniki chroniące przed nasileniem dystresu emocjonalnego wśród studentów różnych wyznań w czasie pandemii COVID-19 – badanie międzynarodowe (zobacz streszczenie w pdf)
 3. Adam Domagała*, Paweł Krukow
  W poszukiwaniu neuromarkerów obciążenia chorobą psychiczną – wstępne doniesienia (zobacz streszczenie w pdf)
 4. Małgorzata Romaniuk-Suswał*, Kamil Jonak, Paweł Krukow
  W poszukiwaniu neurofizjologicznych markerów odpowiedzi na leczenie przeciwpsychotyczne w schizofrenii (zobacz streszczenie w pdf)
 5. Olga Nowacka*, Kaja Karakuła, Alicja Forma, Aleksander Ryczkowski, Ryszard Sitarz, Dariusz Juchnowicz
  Ostra psychoza w przebiegu neuroinfekcji COVID-19 (zobacz streszczenie w pdf)
 6. Janusz Sauermann*, Aleksandra Jartych, Hanna Karakuła-Juchnowicz
  Zespół dyskontynuacji w przebiegu terapii lekami z grupy SSRI (zobacz streszczenie w pdf)
 7. Joanna Juszka*
  Rola nieprawidłowego przycinania synaptycznego i dysregulacji apoptotycznej w powstawaniu psychoz (zobacz streszczenie w pdf)
 8. Julita Poleszak-Szabat*, Paweł Krukow
  Metodologia badań mikro-longitudinalnych przyszłością oceny klinicznej pacjentów z anoreksją? (zobacz streszczenie w pdf)
 
12.00 – 12.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie