Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XXII Lubelskie Spotkania Naukowe

map-marker Lublin

calendar3 29 września - 1 października 2022 r.

 

Patronat Honorowy

 

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. n.med. Wojciech Załuska

 

Współpraca i patronat naukowy

Lubelskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego w Lublinie

 

Komitet Naukowy Lubelskich Spotkań Naukowych

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

 

Komitet Organizacyjny Lubelskich Spotkań Naukowych

Przewodnicząca

Dr n.med. Justyna Morylowska-Topolska

Z-ca Przewodniczącej

Dr. hab. n.med. Jolanta Masiak, prof. UML

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Joanna Róg

Skarbnik

Dr n. med. Ewa Stelmach

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Paweł Krukow
Dr n. med. Marek Domański
Dr n. med. Piotr Dreher
Dr n. med. Agata Makarewicz
Dr n. med. Aldona Stodulska - Blaszke
Dr n. med. Michał Dzikowski
Lek. Michał Próchnicki
Lek. Ewelina Drzał
Lek. Piotr Ziemecki
Lek. Ryszard Sitarz
Lek. Marcin Łata
Mgr Natalia Tekely-Ostasz
Mgr Anna Gralewska
Mgr Joanna Izbicka

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

 

 

Organizator / Biuro Organizacyjne