Prof. Piotr Gałecki

Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 jako nowa strategia terapeutyczna w depresji


Pomimo, iż możliwości terapeutyczne leczenia zaburzeń psychicznych ciągle wzrastają, w Europie około 74 % osób z ich objawami pozostaje nieleczonych. W USA wskaźnik ten szacowany jen na blisko 67 %. Wśród przyczyn intensywnego wzrostu zapadalności na zaburzenia psychiczne wymienia się zmianę stylu życia, zmniejszony dostęp do światła dziennego, siedzący tryb życia, obserwowane w wysoko rozwiniętych społeczeństwach zjawisko przekarmiania, połączone ze zmniejszonym dostępem do wartościowego pożywienia. Ostatni z wymienionych czynników wydaje się mieć szczególne znaczenie. Badania epidemiologiczne, biologiczne oraz kliniczne wskazują na zaangażowanie nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 w etiologię wielu zaburzeń psychicznych w tym zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. Kwas dokozaheksaenowy (docosahexaenoic acid, DHA) oraz kwas eikozapentaenowy (eicosapentaenoic acid, EPA) są niezbędne dla prawidłowego działania mózgu. Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują iż ich przyjmowane wraz z pokarmem może mieć wpływ zarówno na sprawność procesów poznawczych, jak również na funkcjonowanie emocjonalne człowieka.