Prof. Mickael Naassila

Od binge drinking (upijania się) po uzależnienie od alkoholu, od neurobiologii po nowe farmakoterapie: nowe dane z badań przedklinicznych i klinicznych


Pr Mickael Naassila, Grupa Badawcza ds. Alkoholu i Farmakozależności (GRAP), INSERM UMR 1247, Amiens, Francja.

 

Spożywanie alkoholu i zaburzenia używania alkoholu (AUDs) wiążą się z wysoką chorobowością, śmiertelnością i kosztami społecznymi. Jednak ponad 90% osób, które doświadczają AUD, nie podejmuje leczenia AUD, a większość krajów nie nadaje priorytetu badaniom nad skutkami spożycia alkoholu. Aktualnie dostępnych jest kilka rodzajów farmakoterapii, ale ich zastosowanie wiąże się z umiarkowanymi efektami terapeutycznymi. Potrzebne są zatem nowe badania, aby lepiej zrozumieć patofizjologię i neurobiologię oraz lepiej leczyć niszczącą chorobę, której towarzyszą liczne choroby współistniejące.

Nasze laboratorium badawcze (https://grap.u-picardie.fr) pracuje nad AUD bazując na podejściu translacyjnym.

Pracujemy nad tym tematem już kilka lat, aby lepiej scharakteryzować zmiany w mózgu wywołane upijaniem się zarówno na modelach zwierzęcych, jak i ludzkich. Dokładamy starań, by lepiej scharakteryzować zachowania związane z upijaniem się w populacjach studentów i wskazać, czy jest to czynnik ryzyka rozwoju uzaleznienia od alkoholu.

Korzystając z podejścia opartego na ekonomii behawioralnej, badaliśmy wpływ ceny alkoholu i możliwości wyboru napoju bezalkoholowego na zachowanie konsumpcyjne studentów.

Opracowaliśmy nowy model zwierzęcy upijania się, charakteryzujący się zarówno dobrą trafnością fasadową i predykcyjną. Scharakteryzowaliśmy również mechanizmy komórkowe, występujące po ekspozycji na alkohol przypominającej binge drinking, które zmieniają pamięć i plastyczność synaptyczną.

Zainteresowania naszego laboratorium obejmowały również problematykę chorób współistniejących, na przykład współistnienia AUD i schizofrenii, przeprowadzając badania zarówno u ludzi, jak i na różnych modelach zwierzęcych. W rzeczywistości współwystępowanie tych schorzeń jest na ogół regułą, a nie wyjątkiem (rozpowszechnienie nadużywania alkoholu jest cztery razy większe niż w populacji ogólnej), a zachowania prowadzące do uzależnienia, a zwłaszcza nadużywanie alkoholu, często nie są brane pod uwagę, mimo szkodliwych skutków w zakresie rokowania, leczenia, przestrzegania zaleceń, nasilenia objawów psychopatologicznych, zwiększenia liczby dni hospitalizacji i skrócenia przewidywanej długości życia.

Jeśli chodzi o uzależnienie i alkoholową chorobę wątroby, interesowało nas badanie podatności genetycznej i znalezienie nowych możliwości farmakoterapii. Znaleźliśmy markery genetyczne i epigenetyczne ciężkości uzależnienia od alkoholu i alkoholowej choroby wątroby, a także odkryliśmy nowe potencjalne skuteczne farmakoterapie.