Prof. Jerzy Samochowiec

Technologie XXI wieku a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicznych


W przypadku schorzeń psychicznych rzeczywistość wirtualna dostarcza zupełnie nowych możliwości diagnostyki i terapii. Dzięki możliwości „zanurzenia” pacjenta w dowolnie wykreowany świat komputerowy otrzymujemy zupełnie nową moc, którą można wykorzystać podczas leczenia np. zaburzeń lękowych w postaci fobii oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Taką terapię nazwać można ekspozycją na rzeczywistość wirtualną.

Rzeczywistość wirtualna może być także wykorzystywana do leczenia innych schorzeń psychicznych. Okazuje się na przykład, że omamy głosowe ulegają zmniejszeniu po przypisaniu słyszanych przez chorego słów wygenerowanym postaciom wirtualnym i rozmowie z taką postacią.

Co więcej, pacjenci chętniej zgadzają się na takie rozwiązanie, ponieważ nie muszą stawiać czoła prawdziwym przeciwnościom, a nawet decydują się na terapię dlatego, że są zaciekawieni nowoczesną technologią.

Terapia jest tańsza, ponieważ nie potrzeba do niej np., żywych zwierząt, a terapeuci mogą przeprowadzać ją w jednym miejscu.

Wykład poruszy też aspekty wykorzystania nowych markerów biologicznych mogących ułatwić postawienie diagnozy psychiatrycznej, a także poruszy aspekt wykorzystania nowoczesnej „e-technologii” w terapii i diagnostyce.