Prof. Filip Rybakowski

Jak ocenić pracę mózgu podczas ruchu  - czynnościowa spektroskopia w bliskiej podczerwieni (fNIRS)


Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (Near-Infrared Spectroscopy – NIRS) jest nieinwazyjną techniką oceniającą przepływ krwi w tkankach znajdujących się w pobliżu powierzchni ciała, wykorzystującą zmiany w stężeniu oksy- i deoksyhemoglobiny. Dzięki zjawisku sprzężenia nerwowo-naczyniowego, poszerzenie małych tętnic oraz zwiększenie przepływu krwi w korze mózgu można utożsamiać ze zwiększeniem aktywności danego obszaru. Ten sam proces jest wykorzystywany np. w czynnościowym rezonansie magnetycznym (fMRI) korzystającym z sygnału BOLD (blood-oxygenation-level-dependent). W przeciwieństwie do innych technik czynnościowego obrazowania mózgu zakłada się, że NIRS może być wykorzystywany do oceny pracy mózgu u osób poruszających się.  Hipotetycznie tą techniką obrazowania można oceniać działanie ośrodkowego układu nerwowego w trakcie zadań poznawczych oraz ruchowych, a także np. w trakcie naturalnej interakcji z inną osobą.  Uprzednie badania przy użyciu fMRI wskazują na niewystarczającą aktywację kory przedczołowej w trakcie wykonywania zadań poznawczych w depresji i w schizofrenii. W prezentacji omówione zostaną zmiany w przepływie krwi w okolicy przedczołowej mierzone za pomocą NIRS.  Wyniki będą dotyczyć pacjentów ze schizofrenią i depresją oraz osób zdrowych wykonujących zadania poznawcze i ćwiczenia fizyczne.