Prof. Anna Grzywa

Zachowania samobójcze. Przyczyny znane i domniemane


Samobójstwo jest to świadome pozbawienie się życia. Historia aktów samobójczych jest długa i była wielokrotnie podejmowana w przekazach historycznych i dziełach literackich.  Samobójstwa są podejmowane przez wierzących w różne religie i są traktowane jako grzech, błąd,  coś moralnie złego. Różne są sposoby popełniania samobójstw; przedstawiono je począwszy od starożytności po czasy współczesne z uwzględnieniem prób samobójczych w szpitalu, więzieniu, z osobą towarzyszącą. Statystyczne dane wskazują na wzrost prób samobójczych i samobójstw dokonanych w ostatnich latach, szczególnie w grupie do 18 r. ż. Przedstawiono czynniki podnoszące ryzyko samobójcze, motywacje, zależność od pory roku, od rozpoznanego zaburzenia psychicznego m. in. u chorych na schizofrenie i na chorobę afektywną . Są opisy samobójstw osób znanych, takich jak Witkacy, Hemingway, Van Gogh, Sylwia Plath, Virginia Woolf, Jesienin, Stachura, Kosiński. Przedstawiono strategie radzenia sobie z zagrożeniem samobójstwem.