Prof. Andrzej Czernikiewicz

Trzy życia ze schizofrenią (John Nash, Bobby Fisher i Nathaniel Ayers) i co z tego wynika dla naszych pacjentów i dla nas


Czym jest schizofrenia jako doświadczenie osoby na nią chorującej? Wydaje się, że przede wszystkim jest doświadczeniem unikalnym, rozdzielającym życie osoby chorej na dwie części – na to co było przed psychozą i to co zaczęło się po pierwszym epizodzie psychotycznym. Jest również schizofrenia dowodem na nasze człowieczeństwo, czymś co jest dystynktywne w porównaniu z innymi istotami. Jest jednocześnie ceną, która płacimy jako gatunek ludzki z naszą natywną cechę – zdolność do językowego komunikowania się. Co więc zyskujemy, a co tracimy chorując na schizofrenię? Próbą odpowiedzi na to pytanie będzie analiza biogramów trzech osób, które chorując na schizofrenię były w stanie stworzyć rzeczy genialne: w matematyce - John Nash (1928-2015), szachach - Bobby Fischer(1943-2008) i  muzyce  - Nathaniel Ayers (1951-). Historia tych trzech ludzi była też kanwą dla trzech filmów przybliżających subiektywny świat osób chorych (odpowiednio): Piękny umysł, Pionek, Solista. Historie tych trzech ludzi pozwalają też na zrozumienie , że to wsparcie (rodzinne, środowiskowe) jest istotą terapii schizofrenii.