Prof. Agata Szulc

Gdy leczenie farmakologiczne zawodzi. RTMS - nowa nadzieja w psychiatrii


Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), stanowiąca najszerzej stosowaną metodę nieinwazyjnej stymulacji mózgu, jest techniką umożliwiającą zmianę w pobudliwości kory mózgowej poprzez oddziaływanie na jej wybrany obszar polem magnetycznym. Stymulacja o wysokiej częstotliwości (> 5Hz) służy pobudzeniu aktywności neuronalnej w stymulowanym obszarze, zaś stymulacja niskoczęstotliwościowa (< 1Hz) powoduje efekt hamujący. Jest to metoda od stosunkowo niedawna wykorzystywana w medycynie, przede wszystkim w neurologii i psychiatrii. Metoda ta stosowana jest przede wszystkim w leczeniu depresji lekoopornej, prowadzone są również badania dotyczące jej zastosowania w innych zaburzeniach psychicznych, np: psychotycznych, lękowych, odżywiania. W części przypadków klinicznych może również stanowić alternatywę dla terapii elektrowstrząsowej. Coraz lepiej poznawany wachlarz możliwości stosowania tej metody w psychiatrii daje nadzieję nie tylko na intensyfikowanie działania farmakoterapii, a także leczenie tam, gdzie metody stosowane tradycyjnie okazują się niewystarczające.