Minister Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta popiera wszelkie działania przyczyniające się do wzrostu poziomu opieki nad pacjentem. Stoi jednocześnie na stanowisku, że wprowadzane zmiany legislacyjne i organizacyjne powinny realnie wpływać na poziom satysfakcji pacjentów oraz bezpieczeństwa pacjentów i pers...


Rzecznik Praw Pacjenta popiera wszelkie działania przyczyniające się do wzrostu poziomu opieki nad pacjentem. Stoi jednocześnie na stanowisku, że wprowadzane zmiany legislacyjne i organizacyjne powinny realnie wpływać na poziom satysfakcji pacjentów oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

Służą temu postulaty Rzecznika dotyczące zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie przepisów dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego, optymalizacja działalności Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz udział w kształtowaniu postaw szanujących godność osób z zaburzeniami psychicznymi.