Mgr Ewa Stelmasiak

Zastosowania coachingu wellness w psychiatrii


Profesjonalny coaching wellness definiowany jest jako zastosowanie zasad life coachingu w celu zmiany stylu życia i zwiększania dobrostanu. Metoda oparta jest na podejściu humanistycznym zakładającym wiarę w człowieka i jego potencjał oraz wzbogacona o komponentę behawioralną. Coaching wellness jest coraz szerzej stosowany w medycynie w takich krajach jak USA, Wielka Brytania, Australia czy RPA.

Przydatność coachingu wellness w medycynie została udowodniona naukowo przede wszystkim dla chorych z chorobą wieńcową, ale także osób z nadwagą i otyłością czy cukrzycą typu 2. Jako narzędzie medycyny stylu życia i wspomagania jakości życia chorych, metoda coachingu wellness jest stosowana w leczeniu chorób przewlekłych, w celu m.in. zarządzania czynnikami ryzyka czy stosowania się do zaleceń lekarskich.

Metoda coachingu wellness stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesnym człowiekiem jak siedzący tryb życia, przeładowanie umysłu czy stres. Uczestnicząc w procesie coachingu wellness współczesny człowiek uczy się świadomie dbać o siebie, zwiększa swój dobrostan i osiąga zamierzone cele związane z jakością życia. Jest dzięki temu bardziej skuteczny i szczęśliwy.

Szczególną grupę stanowią osoby dbające o innych np. opiekunowie osób starszych czy rodzice dzieci, ale także osoby wykonujące zawody związane z pomaganiem jak lekarze, pielęgniarki, psychologowie, lekarze psychiatrzy czy coachowie. Nastawienie na potrzeby innych, stres i odpowiedzialność, styl życia nie sprzyjający skutecznej regeneracji sił - to tylko niektóre czynniki, stanowiące możliwe obszary oddziaływania coachingu wellness.

Podobnie jak w chorobach somatycznych metoda coachingu wellness może pomóc pacjentowi ułożyć sobie życie na nowo np. po ciężkim zabiegu chirurgicznym, także i w psychiatrii może mieć ona zastosowanie we wsparciu pacjenta po zakończeniu leczenia psychiatrycznego w celu budowania życia od nowa po wyjściu z kryzysu. Metoda jest także stosowana u pacjentów z lekką i umiarkowaną depresją jako integralna część ich terapii psychiatrycznej, przy czym coach wellness działa wtedy w porozumieniu z innymi członkami zespołu leczącego. 

W trakcie wykładu zostaną omówione konkretne zastosowania coachingu wellness zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy, jego podstawowe założenia, naukowe dowody na jego skuteczność oraz przesłanki dla wprowadzenia go jako dostępnego elementu systemu opieki zdrowotnej dla chorych w psychiatrii.