Dr n. med. Sławomir Jakima

PSSD - zespół dysfunkcji seksualnych po SSRI


Zespół zaburzeń seksualnych po SSRI (PSDD) jest to stosunkowo niedawno opisanym zjawiskiem występowania problemów seksualnych związanych z użyciem inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Objawy w postaci obniżenia pożądania , zaburzeń czucia strefy genitalnej, mniejszej objętości ejakulatu i innych dolegliwości pojawiają się w trakcie brania leków, ale też mogą pojawić się po wielu latach od zaprzestania brania SSRI.
Etiologia jest nieznana, kwestionowane jest też istnienie tego typu zaburzeń.

Leczenie jest bardzo trudne, w większości przypadków bez jakichkolwiek efektów terapeutycznych.