Dr n. med. Anna Mosiołek, mgr Wojciech Wojtal

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - aspekty prawne i praktyczne