Dr Mariusz Sołtysik

Alpinizm i himalaizm - sport czy ekstremalna forma bycia celebrytą?


Wykład poświęcony wspinaczom wysokogórskim, którzy w trakcie wypraw muszą zmagać się nie tylko z niekorzystnym wpływem środowiska, ale także z własnymi ograniczeniami i słabościami. Zarówno objawy patofizjologiczne jak i uwydatnienie specyficznych cech osobowości mogą, w tej bardzo hermetycznej grupie sportowców, indukować zachowania kontrowersyjne i społecznie nieakceptowane. Biorąc pod uwagę co raz większą medialność tego sportu oraz fakt, iż relacje z kolejnych wypraw można śledzić "na żywo" w ogólnoświatowych mediach społecznościowych, warto zastanowić się nad przyczynami głośnych wydarzeń, mających miejsce w Himalajach w ostatnich latach. Z jednej strony sportowa rywalizacja i bezinteresowna pomoc z narażeniem własnego życia, z drugiej odcięcie się od grupy i rozpad braterskich więzi w kluczowych momentach ataku szczytowego.

 Czy jest to związane z okolicznościami i miejscem przebywania, czy też mamy do czynienia z pewnymi, na co dzień głęboko skrywanymi pragnieniami, które w ekstremalnych warunkach przejmują kontrolę nad racjonalnie i trzeźwo pracującym umysłem?