Dr hab. Tadeusz Pietras, prof. nadzw. UMŁ

Chronotyp jako marker CHAD


Rytmy około-dobowe stanowią bardzo ważny  element funkcjonowania człowieka. W psychologii różnic indywidualnych skonstruowano pojęcie chronotypu jako zespołu cech charakteryzujących  aktywność około-dobową u człowieka.  Konstrukt chronotypu zawiera trzy niezależne wymiary: aktywność poranną podmiotu, aktywność wieczorną oraz amplitudę. Niektórzy jeszcze włączają do konstruktu chronotypu  tzw społeczny jet-lag. Wystąpienie stanowi próbę podsumowania badań własnych dotyczących znaczenia choronotypu w zaburzeniach afektywnych  w kontekście tzw. spektrum dwubiegunowego.