Dr hab. Napoleon Waszkiewicz

Schizofrenia-organizacja biologiczno-neurofizjologicznej dezorganizacji


Wielowymiarowy model schizofrenii obejmuje trzy podstawowe wymiary - objawy pozytywne, objawy negatywne i dezorganizację. Dezorganizacja w przebiegu schizofrenii jest najmniej zbadanym wymiarem choroby, choć jednocześnie objawy dezorganizacji są niezwykle częste i dotyczą ponad 90% pacjentów. W objawy dezorganizacji wchodzą m.in. formalne zaburzenia myślenia, dezorganizacja pojęciowa, zaburzenia abstrahowania, uwagi, dziwaczne zachowania etc. Dezorganizacja wiąże się z wcześniejszym początkiem schizofrenii, historią psychozy w rodzinie, niskim poziomem wglądu, wysokim ryzykiem konfliktów prawnych, zmianami neuropoznawczymi, znaczną latencją P300 potencjałów wywołanych, dysfunkcją niektórych alleli genów uczestniczących w metylacji DNA, urbanizacją oraz stresującymi wydarzeniami w dzieciństwie. Nasilone objawy dezorganizacji w schizofrenii wiążą się więc z zestawem szczególnych cech biologicznych i socjopsychologicznych, które wskazują na epigenetyczną naturę wymiaru dezorganizacji i znaczące zaburzenia społecznego funkcjonowania.