Dr hab. Marek Krzystanek

Nowe aplikacje telepsychiatryczne w leczeniu chorób i kosmetyce zdrowia psychicznego


Telemedycyna może oferować szeroki wachlarz nowych narzędzi do terapii pacjentów w psychiatrii. Na wykładzie zostaną przedstawione dwie nowe autorskie aplikacje telemedyczne na smartfon. Jedna z nich służy do prowadzenia treningu relaksacyjnego. Feruje zupełnie nowatorskie podejście do feedbacku opartego na oddechu osoby używającej aplikacji. Aplikacja ma zaimplementowane dwa wzorcowe typy oddychania – przeponowy i sercowy i jako aplikacja mobilna może być wykorzystywana w każdym miejscu. Druga aplikacja opiera się na dźwiękach, używanych od starożytności w medycynie naturalnej do leczenia ludzi. Pewne częstotliwości, które mogą mieć działanie lecznicze (ang. healing frequencies) zostały opakowane w atrakcyjnej formie nowoczesnej muzyki elektronicznej. Aplikacja umożliwia rozwijanie świadomości, poprawianie relacji ze sobą lub światem, poprawę lęku, bólu, zmęczenia, zwiększenie możliwości rozwiazywania problemów oraz kreatywności. Stworzenie aplikacji jest punktem wyjścia do badań zmierzających do sprawdzenia tych aplikacji jako potencjalnych narzędzi terapeutycznych zarówno dla pacjentów jak również do poprawy jakości funkcjonowania osób zdrowych.