Dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. nadzw. IPiN

Komunikacja społeczna „głodnego” mózgu


Zaburzenia funkcjonowania społeczno-emocjonalnego w zaburzeniach odżywiania stanowią osiowy objaw w psychopatologii zaburzeń odżywiania, w szczególności jadłowstrętu psychicznego..

W pierwszej części wykładu  zostanie przedstawiony przegląd  literatury badań dotyczący deficytów strukturalnych i funkcjonalnych mózgu społecznego – poznamy życie emocjonalne niedożywionego mózgu, a może też zmienionego neurorozwojowo?

W drugiej części wykładu podjęta zostanie tematyka oddziaływań terapeutycznych  ukierunkowanych na poprawę deficytów społecznego poznania (treningi społecznego poznania i oddziaływania psychoterapeutyczne).