Dr hab. Jolanta Masiak

Współwystępowanie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i napadowych lęków panicznych


Wyniki dotychczasowych badań wskazują że u 15.5% osób z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego w ciągu życia współwystępują napadowe lęki paniczne. Badania te wskazują na brak różnic w częstości występowania napadowych lęków panicznych i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I i II. Współchorobowość tych zaburzeń jest według badań związana z większym ryzykiem zachowań samobójczych i cięższym przebiegiem zaburzenia afektywnego. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań w tym zakresie i wskazań terapeutycznych leczenia współchorobowości tych zaburzeń a także opisy przypadków.