Prof. Przemysław Bieńkowski

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest też związany zawodowo z Zakładem Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jako lekarz psychofarmakolog zajmuje się badaniem etiopatogenezy schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mechanizmów działania leków psychotropowych. Od 2011 r. przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od dwóch kadencji działa w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, jako członek Zarządu Głównego. Jest autorem lub współautorem ponad 120 oryginalnych prac naukowych w czasopismach z IF, licznych prac poglądowych, rozdziałów książkowych, doniesień zjazdowych i patentów.