Prof. Piotr Gałecki

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Autor ponad 300 publikacji naukowych oraz wielu książek, których tematyka łączy ze sobą zagadnienia psychiatrii i psychologii, a także pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej.
W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie zaburzeń depresyjnych. Twórca „neurorozwojowej teorii depresji”. Zainteresowany jest również szerzeniem wiedzy na temat przestrzegania praw pacjentów leczonych z powodu zaburzeń i chorób psychicznych.