Prof. Mickael Naassila

Profesor Mickael Naassila uzyskał doktorat z dziedziny neuronauk (neuroscience) na Uniwersytecie w Rouen, badając mechanizmy działania akamprozatu i rolę syntazy tlenku azotu w przedklinicznych modelach zaburzeń związanych z piciem alkoholu.

Podczas swojego stażu po uzyskaniu doktoratu, prowadził badania dotyczące oceny wpływu alkoholu na proces transkrypcji i modyfikacji potranslacyjnej na podjednostki receptora NMDA w hodowlach neuronalnych w Katedrze Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Kansas (USA).

Od 2000 roku pracuje nad skutkami oraz wpływem ekspozycji na etanol w młodym wieku (w ciąży i / lub wieku dojrzewania), a podatnością na uzależnienie od alkoholu, na Uniwersytecie Picardie Jules Verne w Amien we Francji.

Był również zaangażowany w realizację projektów badawczych dotyczące podatności genetycznej na rozwój ciężkiego fenotypu uzależnienia od alkoholu i poalkoholowej choroby wątroby. Był głównym partnerem europejskiego projektu ALCOBINGE (http://alcobinge.crihan.fr), którego celem było określenie poznawczego i emocjonalnego wpływu upijania się u młodzieży oraz zastosowanie modelu przedklinicznego tego zjawiska u gryzoni w celu odkrycia mechanizmów neurobiologicznych leżących u podstaw długotrwałej podatność na nadużywanie alkoholu.

Prof. Naassila był głównym partnerem krajowego grantu z ANR (projekt SENSIBALCO, https://grap.u-picardie.fr/projets/anr-sensibalco/), mającego na celu określenie roli behawioralnej sensytyzacji na stymulujące działanie alkoholu w uzależnieniach.

Obecnie jest szefem grupy badawczej ds. Alkoholizmu i Farmakozależności (GRAP - INSERM unit U1247, https://grap.u-picardie.fr), która stara się wyjaśnić neurobiologiczne podstawy zaburzeń związanych z piciem alkoholu (upijanie się i uzależnienie) za pomocą badań prowadzonych na odpowiednich modelach zwierzęcych.

Prof. Naassila jest członkiem zarządu ESBRA (http://www.esbra.com) i członkiem krajowej Akademii farmacji. Jest twórcą Diplôme universitaire d'addictologie w Amiens, która pwostała w 2013 r. (Http://bit.ly/1Pnn9DH). Jest prezesem Francuskiego Towarzystwa Badań Uzależnienia od Alkoholu (http://www.sfalcoologie.asso.fr) i wiceprezesem Francuskiego Stowarzyszenia Addyktologów http://www.addictologie.org).

Jest odpowiedzialny za Krajową Sieć Badawczą ds. Alkoholizmu (REseaU Natioonal de Recherche en Alcoologie - REUNIRA) utworzoną w 2016 r. i wspieraną przez MILDECA i centrum badawcze Addict'Aide.