Prof. Joanna Rymaszewska

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska jest specjalistą psychiatrą, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (www.psych.umed.wroc.pl). Główne obszary Jej zainteresowań, realizowanych projektów i publikacji naukowych oraz podręczników obejmują metody neurostymulacji w zab. psychicznych, zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej, społecznej oraz psychiatrię wieku podeszłego (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8985-3592). Przewodnicząca corocznej konferencji Psychiatria - Dialogi interdyscyplinarne (www.psychiatriadialogi.pl).