Prof. Jacek Wciórka

Prof. Jacek Wciórka, lekarz, specjalista psychiatra, kierownik I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie, redaktor kwartalnika Postępy Psychiatrii i Neurologii, autor lub współautor szeregu prac z zakresu diagnostyki, psychopatologii, oraz podmiotowych i społecznych zagadnień praktyki psychiatrycznej.