Prof. Filip Rybakowski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Do roku 2010 zatrudniony w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży tej uczelni, gdzie się habilitował i uzyskał specjalizację z psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.  W latach 2010- 2016 kierował Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Katedrą Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W latach 2015-2017 piastował stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Po uzyskaniu tytułu profesora w 2016, objął stanowisko kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor ponad stu publikacji dotyczących etiologii, patogenezy i leczenia zaburzeń psychicznych, głównie tych występujących u osób młodych. Miłośnik i tłumacz literatury, szczególnie popularno-naukowej, a także propagator i badacz wpływu aktywności fizycznej na mózg i psychikę.  Prywatnie: mąż i ojciec czwórki dzieci.