Prof. Dominika Dudek

Dominika Dudek w 1993 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski CM UJ i została zatrudniona w Katedrze Psychiatrii CM UJ. Tam uzyskała I (1996 r) i II (1999) stopień specjalizacji z psychiatrii (z wyróżnieniem). W 1998 roku obroniła pracę doktorską, w 2006 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk medycznych. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Redaktorem Naczelnym czasopisma Psychiatria Polska oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Katedrze Psychiatrii kieruje Kliniką Psychiatrii Dorosłych. Jej dorobek obejmuje kilkaset publikacji naukowych i szereg rozdziałów w podręcznikach poświęconych psychiatrii. Jest współautorem obowiązujących w Polsce standardów leczenia farmakologicznego zaburzeń afektywnych.  Prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy i studentów.