Prof. Anna Grzywa

Prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa od 1972 roku przebyła kolejne etapy rozwoju w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Lublinie (obecnie UM) (od asystenta do profesora). W 1972 roku specjalizacja I stopnia z psychiatrii. W 1974 roku specjalizacja II stopnia z psychiatrii. Od 1978 adiunkt. Habilitacja w 1992. W 1998 tytuł profesora zwyczajnego.  Od 1.10.1998 profesor w Katedrze i Klinice Psychiatrii  UM w Lublinie., obecnie na emeryturze.       

        Prof. Anna Grzywa jest autorką ponad 300 opublikowanych prac naukowych, w tym siedmiu  książek,  autorką rozdziałów w kilku podręcznikach psychiatrii i rehabilitacji, współredaktorką kilku monografii. Jest redaktorem naukowym wydania polskiego kilku anglojęzycznych książek i podręczników. Brała czynny i bierny udział w wielu zjazdach krajowych i zagranicznych psychiatrycznych i psychologicznych