Prof. Agata Szulc

 

Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, obecnie od 20013 roku – kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Autorka licznych publikacji naukowych. Główny kierunek badań to neuroobrazowanie w psychiatrii, przede wszystkim w schizofrenii, a ostatnio w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zastosowanie nowoczesnych metod neuroobrazownia może mieć w przyszłości relane praktyczne znaczenie w diagnostyce, prognozowaniu wyników leczenia (np. Lekami przeciwpsychotycznymi), a także w rozpoznawaniu osob podatnych na zachorowanie na psychozę. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.