Minister Grzegorz Błażewicz

Minister Grzegorz Błażewicz - Zastępca RPP, prawnik, administratywista. Od 2004 r. związany z administracją publiczną. Doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli i nadzoru.

Z dniem 3 listopada 2014 roku powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta. W okresie poprzedzającym powołanie, tj. w latach 2011 – 2014 Kierownik Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz członek Rady Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych).