Dyr Grzegorz Saj

Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, wieloletni pracownik administracji samorządowej, w latach 2013-2017 Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie, członek Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego (organu opiniodawczo-doradczego marszałka województwa).