Dr Sławomir Murawiec

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikowany Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria” (Viamedica) członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Autor lub współautor ponad 200 prac oryginalnych i poglądowych poświęconych zaburzeniom psychicznym i ich leczeniu, zarówno farmakologicznemu (leki) jak i psychoterapeutycznemu. Autor rozdziałów w książkach i podręcznikach psychiatrii i psychoterapii