Dr Janina Sonik

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie związana z I Kliniką Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie realizuje program specjalizacji z psychiatrii. Głównym polem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest psychiatria społeczna, szczególnie wpływ ukrywania/ujawniania choroby psychicznej na doświadczenie stygmatyzacji. Od 2015r. współpracuje z pismem „Psychiatra – Pismo dla Praktyków”