Dr hab. Robert Pudlo

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej; w roku 1991 uzyskał pierwszy, a w roku 1994 drugi stopień specjalizacji w psychiatrii; w 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych (tytuł rozprawy: Występowanie zaburzeń psychicznych u chorych po transplantacji serca), a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego na podstawie dysertacji "Stan psychiczny i poczucie koherencji osób po transplantacji serca".

Zatrudniony w Katedrze i Klinice Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej (dzisiaj Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) w Tarnowskich Górach od 1988 roku. Od 1994 konsultant psychiatra Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W latach 2011-2018 konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim psychiatrię konsultacyjną i psychiatrię sądową.