Dr hab. Napoleon Waszkiewicz

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalistą z zakresu psychiatrii.  Aktualnie pełni funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania naukowe obejmują badanie wpływu substancji psychoaktywnych na organizm oraz poszukiwanie biomarkerów uzależnień, badanie biochemii w chorobach afektywnych, metabolicznych, a także badanie zaburzeń psychicznych w aspekcie zmian w neuroobrazowaniu, genetycznych, epigenetycznych, metabolicznych oraz hormonalnych.