Dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. nadzw. IPiN

Profesor nadzwyczajny Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie; specjalista psychiatra w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN oraz Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity.

W Wielkiej Brytanii (2004-2014) pracowała na stanowiskach: Consultant Psychiatrist, Honorary Senior Lecturer i Medical Director. Była współzałożycielem i kierownikiem Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania.

Opiekun i główny wykonawca wielu projektów naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; autorka i współautorka 4 książek, 7 rozdziałów książkowych oraz licznych publikacji polskich i zagranicznych.