Dr hab. Jolanta Mazur-Kucharska, prof. nadzw. PUM

Dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur, prof. PUM, specjalista psychiatra. Kieruje Oddziałem Całodobowym CD Kliniki Psychatrii PUM. Autorka i współautorka 130 prac, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym w: Leukemia, Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, Stem Cell Reviews, Psychiatry Research, Biological Psychiatry, Psychiatrii Polskiej, o łącznym IF 67,7. Obszary zainteresowań naukowych to: rola układu antyoksydacyjnego w alkoholizmie, genetyczne uwarunkowania osobowości oraz uzależnień, psychobiologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych oraz odpowiedzi na leczenie, rola komórek macierzystych i czynników odpowiedzialnych za ich przemieszczanie się w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych. Skutkiem interdyscyplinarnych badań nad rolą komórek macierzystych w zaburzenich psychicznych jest Europejski Patent nr 3060923 „A method of detecting an initial psychosis episode, particularly one of schizophrenic character”. Członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Głównego Sądu Koleżeńskiego PTP oraz European Psychiatric Association. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami