Dr hab. Hanna Karakuła–Juchnowicz

Dr hab. n. med., specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej.

Badacz, nauczyciel akademicki i praktyk.

Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz Kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Redaktor Naczelny czasopisma Current Problems of Psychiatry.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.

Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Autorka lub współautorka ponad 250 publikacji krajowych i zagranicznych.