Dr hab. Ewa Baszak-Radomańska

Terpa Lublin

Od 10 lat prowadzi Terpę z ośrodkiem terapii wulwodynii. W 2012 roku dostała nagrodę National Vulvodynia Association w USA za koncepcję stworzenia takiej poradni w Polsce. Prowadzi prace badawcze, publikuje, wypracowuje skuteczne postępowanie terapeutyczne, współpracuje z ośrodkiem leczenia przewlekłego bólu urogenitalnego w Australii. W 2018 roku zaangażowana merytorycznie w akcję medyczno-społeczną „Wulwodynia? Zapytaj lekarza” gdzie stworzyła „Szkołę wulwodynii” dla lekarzy.