Dr Dariusz Juchnowicz

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Centrum Medyczne Neuromedica w Lublinie

Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studia podyplomowe – „Badania Kliniczne - organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

1992-2008 Adiunkt w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

2008-2011 Kierownik Kliniki Leczenia Zaburzeń Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborgu w Danii.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania naukowe i kliniczne: zaburzenia afektywne (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), schizofrenia, zaburzenia psychiczne w chorobach odkleszczowych (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu), psychodietetyka.