Dr Anna Mosiołek

Specjalista psychiatrii i psychiatrii środowiskowej. Pracownik dydaktyczno-naukowym Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z-ca dyrektora ds. lecznictwa oraz lekarz Kierujący Oddziałem Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Przewodnicząca Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, w tym w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej, redaktorem naukowym monografii oraz podręczników, autorem rozdziałów. Jest współtwórcą i współautorem metod psychometrycznych.