Dr Aleksandra Madejska-Soltani

Dr Aleksandra Madejska- Soltani urodziła się w Polsce , uzyskała dyplom lekarza medycyny w Kijowie po czym ukończyła specjalizację z psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym w Lille.

Obecnie mieszka oraz pracuje we Francji, gdzie praktykuje psychiatrycznie w Lille i Calais, oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Amiens. Równocześnie jest ekspertem sądowym do spraw ubezwłasnowolnienia w Lille , Boulogne sur mer i Calais.

Dr Madejska-Soltani posiada szerokie doświadczenie w psychiatrii klinicznej, oraz w psychoterapii poznawczo- behawioralej, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), EFT , PNL. Posiada certyfikat hipnozy klinicznej, jak również szerokie doświadczenie w zakresie choroby Alzhaimera i gerontopsychiatrii.

Karierę rozpoczęła pracując humanitarnie na Saharze w Maroku. Następnie przez dziesięć lat prowadziła prywatna praktykę w mieście Fez,  po czym przeprowadziła się do Francji, aby dołączyć do nowego nurtu psychiatrii, która miała na celu destygmatyzację osoby z chorobami psychiatrycznymi, pomoc w powrocie do społecznego i zawodowego życia.

Dr Madejska- Soltani jest zaangażowana w współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na polu działalności naukowo- badawczej. Dzięki tej współpracy w ostatnim czasie zostały podpisane kontrakty pomiędzy Intytutem Inserm w Amiens oraz Zrzeszeniem Szpitali Uniwersyteckich w Pinel z Klinika Psychiatrii w Lublinie.

Dr Madejska- Soltani Pasjonuje się podejściem holistycznym, etno- psychiatrycznym i transkulturowym do pajeta, oraz jego rodziny i środowiska.  Podejście takie obecnie jest nieodzownym elementem, kluczem do najlepszej strategi terapeutycznej oraz podstawą nowego państwowego Planu zdrowia psychicznego we Francji oraz w Europie.

Z ciekawostek Dr Madejska-Soltani uczestniczyła również w rozwoju programu Algos, który ma na celu zapobieganie próbom samobójczym dzięki użyciu geolokalizacji osób, które kontaktują się z lekarzem telefonicznie  przed przystąpieniem do aktu.