Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

,,SIŁA ZŁEGO NA JEDNEGO” – PRZESŁANKI POTWIERDZAJĄCE TEORIĘ NEUROROZWOJOWĄ SCHIZOFRENII – OPIS PRZYPADKU

Michał Flis1*,  Małgorzata Janowska1, Paulina Wróbel-Knybel1

  1. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

 

Wstęp

Istnieje wiele dowodów, iż schizofrenia jest behawioralną manifestacją zaburzonego procesu neurorozwojowego, który rozpoczyna się na długo przed początkiem objawów klinicznych i jest wywołany przez kombinację czynników środowiskowych i genetycznych. Teoria neurorozwojowa, przedstawiona w latach 80-tych XX wieku, zakłada, że pojawienie się objawów choroby jest końcowym etapem nieprawidłowych zmian zachodzących w okresie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, które mają miejsce najprawdopodobniej jeszcze w okresie życia płodowego, a następnie w okresie okołoporodowym i wczesnego dzieciństwa.

Cel

Przedstawienie przypadku klinicznego, w którym  nagromadzenie się niekorzystnych wydarzeń w okresie pre i postnatalnym mogło być przyczyną późniejszego rozwoju schizofrenii.

Metoda

Analiza przypadku klinicznego i dokumentacji medycznej pacjentki, u której zaobserwowano liczne powikłania okołoporodowe.

Opis przypadku

Kobieta, 23-letnia, panna, uczennica szkoły policealnej, 2-krotnie hospitalizowana psychiatrycznie z rozpoznaniem schizofrenii. Pacjentka z ciąży pierwszej (bliźniaczej), poród odbył się drogą cięcia cesarskiego. Wystąpiły liczne powikłania okołoporodowe. W skali APGAR  uzyskała 4 punkty w 1. minucie, i 6 punktów w 3. minucie. W okresie noworodkowym pacjentka przebyła retinopatie wcześniaczą, salmonellę, zakażenie wirusowe, żółtaczkę, niedokrwistość. W drugim miesiącu życia leczona operacyjne z powodu niedrożności jelit. Rozwój psychoruchowy był zaburzony. W 9 roku życia wystąpiło odwarstwienie siatkówki. Do końca szkoły gimnazjalnej kształcona w szkole specjalnej dla osób niedowidzących.

Wnioski

Zgodnie z teorią neurorozwojową zwiększone ryzyko rozwoju schizofrenii wiąże się z zadziałaniem niekorzystnych czynników w okresie rozwojowym, dlatego wskazane byłoby stworzenie programu opieki wielospecjalistycznej nad dziećmi doświadczającymi wielu komplikacji okołoporodowych.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl