Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

INTRUDER, INKUBUS I NIEZWYKŁE DOZNANIA CIELESNE – CZYLI O RODZAJACH HALUCYNACJI W PARALIŻU SENNYM

 

Paulina Wróbel-Knybel1*, Michał Flis1, Małgorzata Janowska1, YAO-TI HSIEH2, Hanna Karakuła-Juchnowicz1

  1. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  2. Advanced English Program, Medical University of Lublin, Lublin

 

Wstęp

Paraliż senny (PS) jest zaburzeniem snu, które dotyczy 28.6 % populacji studentów. Fenomenowi temu często towarzyszą halucynacje hipnapompiczne i hipnagogiczne. Cheyne i wsp., 2002 wyodrębnili trzy typy halucynacji: intruder, inkubus, niezwykłe doznania cielesne. Treść halucynacji często związana jest z kulturą i tradycyjnymi wierzeniami. Celem naszego badania było zbadanie rozpowszechnienia każdego z trzech typów halucynacji wyodrębnionych przez Cheyne i wsp. oraz określenie ich charakterystyki w kontekście klinicznym.

 

Materiał i metoda

 W badaniu wzięło udział 2598 studentów (2073 kobiet + 525 mężczyzn) z różnych Uniwersytetów na terenie Polski. Uczestnikom badania udostępniono ankietę online, składającą się z kwestionariuszy: socjodemograficznego oraz Doświadczeń i Fenomenologii Paraliżu Sennego.

 

Wyniki

Wśród uczestników badania, którzy doświadczyli przynajmniej jednego epizodu PS w życiu (n=860; 33.1%), 64% doświadczyło halucynacji podczas PS. Halucynacji typu inkubus doświadczyło 81 badanych (9.4%), intruder: 403 (46.9%), niezwykłych doznań cielesnych 306 badanych (35.6%). Typ inkubus związany był z obecnością omamów wzrokowych (100%), uczuciem ucisku na klatkę piersiową (92.6%)  oraz uczuciem strachu (100%). Typ intruder związany był z obecnością omamów słuchowych (51.0%). Niezwykłe doznania cielesne związane były z uczuciem wirowania ciała (72.5%) oraz zawrotami głowy (39.9%).

Treść halucynacji wzrokowych zgłaszanych przez pacjentów w każdej z trzech grup była podobna, najczęściej czarna postać lub cień. Większość ankietowanych nie wiedziała, czym wywołany był PS (59.2%%), część wiązała epizody PS ze stresem, zmęczeniem, zaburzeniami snu.

 

Wnioski

W populacji polskich studentów występują trzy typy halucynacji zaproponowane przez Cheyne i wsp. Najczęstszym typem halucynacji był intruder, najrzadszym inkubus. Struktura każdego z typów omamów jest zgodna z wcześniejszymi badaniami w innych krajach.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl