Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

GDZIE JEST MÓJ DOM? – O ZANIEDBANIACH RODZICIELSKICH I ICH PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNYCH KONSEKWENCJACH – OPIS 2 PRZYPADKÓW

 

Małgorzata Janowska1*, Michał Flis1, Paulina Wróbel-Knybel1, Hanna Karakuła-Juchnowicz1,2

  1. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  2. Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

 

Wstęp

Problematyka zaniedbywania rodzicielskiego jest zagadnieniem stale aktualnym i zbierającym coraz tragiczniejsze w skutkach żniwo. Zaniedbywanie to nie tylko brak zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, ale także brak zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, przynależności, a także niedostateczna bliskość fizyczna, emocjonalna czy werbalna z dzieckiem. Niedostateczna opieka rodzicielska oraz brak poczucia bliskości i dostępności rodzica, wraz z innymi czynnikami środowiskowymi (np. uzależnieniami, chorobami i zaburzeniami psychicznymi w rodzinie) skutkuje nieprawidłowym kształtowaniem się osobowości dziecka, a także może wiązać się z występowaniem depresji, lęku, samookaleczeń czy z próbami samobójczymi.

 

Cel

Celem pracy było przedstawienie przypadków klinicznych dwóch nastoletnich pacjentek (J. – 13 l., D. – 16 l.) przebywających w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie, u których występujące problemy ze zdrowiem psychicznym były spowodowane stanem stałych zaniedbań ze strony rodziców.

 

Opis przypadków

Pacjentki pochodziły z rodzin dysfunkcjonalnych, w których członkowie wykazywali skłonność do uzależnień (alkohol) oraz byli emocjonalnie i fizycznie nieobecni w życiu dziewczynek. Ze względu na znaczne trudności wychowawcze, pacjentki były wielokrotnie hospitalizowane, zarówno w oddziałach pediatrycznych, jak i w oddziałach psychiatrii dla dzieci i młodzieży z różnymi rozpoznaniami medycznymi. W ciągu ostatnich lat, każda  nich spędziła jedynie krótkie okresy w domu rodzinnym. Pacjentki niejednokrotnie dokonywały samookaleczeń i podejmowały próby samobójcze, w tym m.in. poprzez przyjęcie nadmiernej dawki leków, połknięcie kawałka szkła czy zadzierzgnięcie. Dziewczynki wykazywały znaczne trudności w dostosowaniu się do zasad panujących w oddziałach i wchodziły z niekorzystne interakcje z grupą rówieśniczą. 

 

Wnioski

Prezentowane przypadki wskazują na potencjalny związek przyczynowo - skutkowy między występującymi zaniedbaniami rodzicielskimi, współistniejącymi czynnikami środowiskowymi (uzależnienia w rodzinie) a nieprawidłowym kształtowaniem się osobowości dziecka, samookaleczeniami czy próbami samobójczymi. Brak nabytej w środowisku rodzinnym umiejętności zdolności do budowania zdrowych i bezpiecznych relacji,  skutkowała  odrzuceniem i nadużyciami ze strony grupy rówieśniczej. Przy tak funkcjonujących systemach rodzinnych niezmiernie istotne jest, poza objęciem opieką kuratora, wprowadzenie asystenta rodziny, zapewniającego wsparcie emocjonalne czy doradcze.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl