Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM – PRZYBLIŻENIE METODY.

 

Ewelina Drzał*1

  1. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, Lublin

 

Wstęp

Psychoterapia tańcem i ruchem, czyli DMT, często jest mylona z choreoterapią. Są to różne metody. Choreoterapia jest formą uzupełniającą, natomiast terapia DMT jest leczeniem, które korzysta m.in. z kanałów pozawerbalnych.

Metoda

Dokonano przeglądu literatury w celu ukazania głównych założeń DMT.

Wyniki

DMT zakłada, że ciało i umysł są nierozłączne, a ruch odzwierciedla stan emocjonalny poruszającego się. Celem jest wspomaganie rozwoju poprzez zmiany w ruchu, które prowadzą do zmian w psychice(Pędzich,2014). Najistotniejszy jest proces leczniczy, który ma doprowadzić do usunięcia lub zmniejszenia nasilenia objawów(Czubała,1997).

DMT można zaliczyć do nurtu terapii zorientowanych na działanie(Levy,1992). Daje możliwość rozpoznawania oraz przepracowania emocji i przeżyć na wielu poziomach. Przyczynia się do uświadomienia skrywanych uczuć i nieświadomych treści, poprzez zaangażowanie ciała(Pędzich,2014).

W DMT ruch służy do budowania relacji terapeutycznej, dostarcza ram pracy, tu poszukuje się źródła zmian(Pędzich,2014). Werbalizacja służy jako zinterpretowanie i utrwalenie zmian(Siegel,1995).

Terapia tańcem i ruchem może być skierowana do osób z problemem z komunikacją werbalną. Korzystne działanie ma w przypadkach traumatycznych przeżyć z okresu prewerbalnego. Jest szczególnie pomocna u pacjentów z zaburzonym obrazem własnego ciała lub po traumie(Pędzich,2014).

Stosowanie DMT wymaga ukończenia czteroletniego szkolenia, którego standardy określane są przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Stowarzyszenie prowadzi rejestr certyfikowanych psychoterapeutów, wymaga regularnych superwizji oraz ustawicznego kształcenia się.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl