Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI SIATKÓWKI W CHOROBIE AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ – PRZEGLĄD BADAŃ.

 

Adam Domagała*1, Marcin Olajossy2

  1. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  2. II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

 

Wstęp

Jako, że siatkówka oka ma takie samo embriologiczne pochodzenia jak centralny układ nerwowy, wykazuje wiele podobieństw w zakresie anatomii, funkcjonowania, odpowiedzi na bodziec oraz będąc odseparowaną częścią mózgowia nazywana jest „oknem mózgu”. Wypustki aksonalne komórek zwojowych siatkówki tworzące warstwę włókien nerwowych siatkówki (RNFL) są dobrym modelem umożliwiającym badanie procesów wpływających na drogi neuronalne w przebiegu różnych schorzeń. Wspomniane wyżej aksony są niezmielinizowane, co umożliwia obrazowanie tych struktur bez zakłóceń pomiarów spowodowanych obecnością osłonki mielinowej. Z tego powodu zastosowanie optycznej koherentnej tomografii (OCT) może pozwolić uzyskać nowe obserwacje służące do poznania patologii w chorobie afektywnej dwubiegunowej. W ostatnich latach wyżej wymieniona technika była używana w celu badania struktur siatkówki u pacjentów cierpiących z powodu różnych chorób takich jak: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy schizofrenia.

Materiały i metoda

Używając deskryptorów: bipolar disorder, OCT, retina dokonano przeglądu dostępnych badań w bazach PubMed, Scopus i Web of Science.

Wyniki i wnioski

Występuje istotne statystycznie zmniejszenie grubości RNFL u pacjentów cierpiących z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej w porównaniu do grupy kontrolnej. Badanie OCT siatkówki ma potencjał być istotnym elementem w zrozumieniu i opisaniu patofizjologii neurodegeneracji w ChAD. Zmniejszenie grubości RNFL może odzwierciedlać wczesne zmiany występujące w ośrodkowym układzie nerwowym. OCT może mieć istotne klinicznie znaczenie jako nieinwazyjny biomarker przebiegu choroby.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl